Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pl. Powstańców Warszawy 1; 00-950 Warszawa

Dane laboratorium:

Laboratorium w Łodzi

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27; 90-570 Łódź

Kontakt:

Telefon: 42 633-31-79 wew.: brak

42 633-85-61 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 42 633-31-82

Email: llo@uokik.gov.pl

www: www.uokik.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 403AB 403

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Wyroby chemiczne
 • Wyroby inne
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Tekstylia i skóra
 • Zabawki