Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Centrum Badań Jakości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. M. Skłodowskiej-Curie 62; 59-301 Lubin

Dane laboratorium:

Centrum Badań Jakości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. M. Skłodowskiej-Curie 62; 59-301 Lubin

Kontakt:

telefon: 76 746-99-00

tel. komórkowy:

fax:

email: cbj_sek@cbj.kghm.pl

strona internetowa: www.cbj.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 412AB 412

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Wyroby i materiały konstrukcyjne
 • Powietrze
 • Paliwa
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Gazy
 • Obiekty obszaru produkcji żywności