Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

ul. Młynowa 52/1; 15-404 Białystok

Dane laboratorium:

Laboratorium Badania Ścieków

ul. Produkcyjna 102; 15-680 Białystok

Kontakt::

Telefon: 85 745-83-40 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 85 745-83-01

Email: esadowska@wobi.pl

www: www.wobi.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 415AB 415

Dziedziny badań:

 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Osady, odpady