Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o.

ul. Lędzińska 8; 43-143 Lędziny

Dane laboratorium:

Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych

ul. Lędzińska 8; 43-143 Lędziny

Kontakt:

telefon: 32 324-22-40

32 324-22-53

tel. komórkowy:

fax:

email: obs@cbid.pl

strona internetowa: www.cbid.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 418AB 418

Dziedziny badań:

 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania inne (M)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Wyroby chemiczne
 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Powietrze
 • Paliwa
 • Maszyny i urządzenia
 • Tekstylia i skóra
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Gazy
 • Nawozy
 • Środki wspomagające uprawę roślin
 • Materiały smarne
 • Obiekty obszaru produkcji żywności