Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A.

ul. Kwidzyńska 71; 51-415 Wrocław

Dane laboratorium:

Laboratorium Badań Chemicznych, Ochrony Środowiska, Mechaniki Gruntów, Kruszyw i Skał

ul. Kwidzyńska 71; 51-415 Wrocław

Kontakt:

telefon: 71 344-96-70

71 344-96-73

tel. komórkowy:

fax: 71 344-96-70

email: laboratorium@pg-proxima.pl

strona internetowa: www.laboratorium-proxima.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 432AB 432

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Woda
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały