Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu

ul. Noskowskiego 23; 61-705 Poznań

Dane laboratorium:

Dział Laboratoryjny

ul. Noskowskiego 23; 61-705 Poznań

Kontakt:

telefon: 61 854-48-47

tel. komórkowy: 514-891-960

fax:

email: malgorzata.kobus-moryson@sanepid.gov.pl

strona internetowa: www.gov.pl/web/wsse-poznan

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 438AB 438

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania kliniczne medyczne i weterynaryjne (D)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Produkty rolne
 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Szkło i ceramika
 • Papier, tektura
 • Wyroby farmaceutyczne
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Kosmetyki
 • Pasze dla zwierząt