Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Energetyki

ul. Mory 8; 01-330 Warszawa

Dane laboratorium:

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu, Laboratorium Badawcze Ochrony Środowiska

ul. Wilcza 8; 26-610 Radom

Kontakt:

Telefon: 48 362-83-75 wew.: brak

Komórka: 601-455-160

Fax: 48 363-45-30

Email: itgs@itgs.radom.pl

www: www.itgs.radom.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 458AB 458

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki