Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

ul. Dorodna 16; 03-195 Warszawa

Dane laboratorium:

Laboratorium Pomiarów Dawek Technologicznych

ul. Dorodna 16; 03-195 Warszawa

Kontakt::

Telefon: 22 504-10-53 wew.:

22 504-13-15 wew.:

Komórka:

Fax: 22 504-13-13

Email: m.walo@ichtj.waw.pl

www: www.ichtj.waw.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 461AB 461

Dziedziny badań:

 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Wyroby chemiczne
 • Szkło i ceramika
 • Wyroby inne
 • Papier, tektura
 • Wyroby farmaceutyczne
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Żywność
 • Tekstylia i skóra
 • Drewno
 • Woda
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Kosmetyki