Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Techno-Service S.A.

ul. Siedlicka 6; 80-222 Gdańsk

Dane laboratorium:

Pracownia Ochrony Środowiska

ul. K. Leczkowa 22A; 80-432 Gdańsk

Kontakt:

telefon: 58 341-47-96

tel. komórkowy:

fax: 58 341-47-96

email: pracownia@technoservice.com.pl

strona internetowa: www.technoservice.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 481AB 481

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Pomieszczenia (warunki środowiskowe)
 • Gazy