Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Orlen Laboratorium S.A.

ul. Chemików 7; 09-411 Płock

Dane laboratorium:

Orlen Laboratorium S.A.

ul. Chemików 7; 09-411 Płock

Kontakt:

telefon: 24 256-81-14

24 256-81-13

tel. komórkowy:

fax: 24 367-74-79

email: biuro@orlenlaboratorium.pl

strona internetowa: www.orlenlaboratorium.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 484AB 484

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Wyroby chemiczne
 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Powietrze
 • Paliwa
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Gazy
 • Materiały smarne
 • Ropa naftowa
 • Inne przetwory naftowe