Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 18; 21-500 Biała Podlaska

Dane laboratorium:

Oddział Laboratoryjny

ul. Kopernika 7; 21-500 Biała Podlaska

Kontakt:

telefon: 83 342-55-46

tel. komórkowy:

fax: 83 342-55-46

email: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl

strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 487AB 487

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)