Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicza w Gliwicach

ul. Banacha 4; 44-100 Gliwice

Dane laboratorium:

Oddział Laboratoryjny

ul. 3 Maja 64; 41-800 Zabrze

Kontakt:

telefon: 32 271-21-35

tel. komórkowy:

fax:

email: lbsp.psse.gliwice@sanepid.gov.pl

strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-gliwice

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 514AB 514

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)