Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie

ul. Spedytorska 6/7; 70-632 Szczecin

Dane laboratorium:

Dział Laboratoryjny Oddział Laboratoryjny w Szczecinie

ul. Spedytorska 6/7; 70-632 Szczecin

Kontakt:

telefon: 91 462-40-60

tel. komórkowy:

fax: 91 462-40-60

email: anna.ratko@sanepid.gov.pl

strona internetowa: www.gov.pl/web/wsse-szczecin

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 515AB 515

Dziedziny badań:

 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania kliniczne medyczne i weterynaryjne (D)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Produkty rolne
 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Szkło i ceramika
 • Wyposażenie medyczne
 • Wyroby inne
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Pomieszczenia (warunki środowiskowe)
 • Kosmetyki
 • Pasze dla zwierząt
 • Obiekty obszaru produkcji żywności