Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

SIGNAL CERT Sp. z o.o.

ul. Świętojerska 5/7; 00-236 Warszawa

Dane laboratorium:

Laboratorium Badawcze Urządzeń i Systemów Sterowania Transportu Szynowego

ul. Modelarska 12; 40-142 Katowice

Kontakt:

Telefon: 32 762-12-62 wew.: brak

Komórka: brak

Fax:

Email: mateusz.kujawski@signalcert.pl

www: www.signalcert.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 516AB 516

Dziedziny badań:

 • Badania elektryczne i elektroniczne (E)
 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (F)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Wyroby i wyposażenie elektryczne
 • Oprogramowanie
 • Wyroby inne