Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

ul. Mickiewicza 1; 45-367 Opole

Dane laboratorium:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

ul. Mickiewicza 1; 45-367 Opole

Kontakt:

telefon: 77 442-69-01

tel. komórkowy:

fax:

email: sekretariat.wsse.opole@sanepid.gov.pl

strona internetowa: www.gov.pl/web/wsse-opole

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 519AB 519

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania kliniczne medyczne i weterynaryjne (D)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Produkty rolne
 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Powietrze
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Pomieszczenia (warunki środowiskowe)
 • Pasze dla zwierząt
 • Obiekty obszaru produkcji żywności