Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

ul. Dąbrowskiego 9a; 41-300 Dąbrowa Górnicza

Dane laboratorium:

Oddział Laboratoryjny

ul. Kościuszki 58; 42-500 Będzin

Kontakt:

telefon: 32 267-34-25

32 267-36-57

tel. komórkowy:

fax: 32 267-34-25

email: ol.psse.dabrowagornicza@sanepid.gov.pl

strona internetowa: www.pssedabrowagornicza.pis.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 520AB 520

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Powietrze
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Obiekty obszaru produkcji żywności