Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 10; 85-090 Bydgoszcz

Dane laboratorium:

Zakład Higieny Weterynaryjnej im. prof. Kazimierza Panka w Bydgoszczy

ul. Powstańców Wielkopolskich 10; 85-090 Bydgoszcz

Kontakt::

Telefon: 52 339-82-00 wew.:

Komórka:

Fax: 52 339-82-00

Email: bydgoszcz.zhw@wetgiw.gov.pl

www: www.wiw.bydgoszcz.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 526AB 526

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i hałasu - w tym hałasu spowodowanego przez drgania (A)
 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania kliniczne medyczne i weterynaryjne (D)
 • Badania mikrobiologiczne (K)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Żywność
 • Woda
 • Pasze dla zwierząt
 • Obiekty obszaru produkcji żywności