Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu

ul. Moniuszki 25; 41-902 Bytom

Dane laboratorium:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu

ul. Moniuszki 25; 41-902 Bytom

Kontakt:

Telefon: 32 397-66-74 wew.: brak

32 397-66-66 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 32 397-66-00

Email: ol@psse.bytom.pl

www: www.psse.bytom.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 532AB 532

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt
 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność