Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

ul. Żelazna 79; 00-875 Warszawa

Dane laboratorium:

Dział Laboratoryjny

ul. Żelazna 79; 00-875 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 620-90-01

tel. komórkowy:

fax:

email: sekretariat.wsse.warszawa@sanepid.gov.pl

strona internetowa: www.gov.pl/web/wsse-warszawa

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 537AB 537

Dziedziny badań:

 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania kliniczne medyczne i weterynaryjne (D)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Produkty rolne
 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Powietrze
 • Szkło i ceramika
 • Wyroby inne
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Materiały opakowaniowe
 • Obiekty obszaru produkcji żywności