Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

ul. Piłsudskiego 33; 96-100 Skierniewice

Dane laboratorium:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

ul. Piłsudskiego 33; 96-100 Skierniewice

Kontakt:

Telefon: 46 833-46-00 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 46 834-33-68

Email: ol@psseskierniewice.pl

www: www.psseskierniewice.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 540AB 540

Dziedziny badań:

 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Chemikalia, kosmetyki, wyroby chemiczne - w tym nawozy i farby
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność