Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zduńskiej Woli

ul. Łaska 13; 98-220 Zduńska Wola

Dane laboratorium:

Oddział Laboratoryjny

ul. Łaska 13; 98-220 Zduńska Wola

Kontakt:

Telefon: 43 823-41-48 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 43 823-41-96

Email: psse.zdunskawola@pis.gov.pl

www: www.pssezdunskawola.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 541AB 541

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność