Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

ul. Przybyszewskiego 10; 93-189 Łódź

Dane laboratorium:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi

ul. Przybyszewskiego 10; 93-189 Łódź

Kontakt:

telefon: 42 253-99-02

42 253-99-41

tel. komórkowy:

fax: 42 253-99-01

email: sekretariat.psse.lodz@sanepid.gov.pl

strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-lodz

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 543AB 543

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Powietrze
 • Żywność