Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grudziądzu

ul. Kosynierów Gdyńskich 31; 86-300 Grudziądz

Dane laboratorium:

Oddział Laboratoryjny

ul. Kosynierów Gdyńskich 31; 86-300 Grudziądz

Kontakt:

Telefon: 56 451-78-35 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 56 451-78-11

Email: elzbieta.mirodka@ppis.grudziadz.com

www: www.ppis.grudziadz.com

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 561AB 561

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność