Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

ul. A. Sołtana 7; 05-400 Otwock

Dane laboratorium:

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych, Dział Pomiarów Skażeń

ul. A. Sołtana 7; 05-400 Otwock

Kontakt::

Telefon: 22 273-10-32 wew.:

22 273-11-99 wew.:

Komórka:

Fax: 22 273-12-00

Email: lpd@ncbj.gov.pl

www: www.lpd.ncbj.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 567AB 567

Dziedziny badań:

  • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)

Obiekty:

  • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
  • Powietrze
  • Woda
  • Ścieki
  • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)