Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej

ul. gen. Władysława Sikorskiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka

Dane laboratorium:

Oddział Laboratoryjny

ul. gen. Władysława Sikorskiego 3; 07-300 Ostrów Mazowiecka

Kontakt:

telefon: 29 644-06-80

tel. komórkowy:

fax:

email: ol.psse.ostrow.maz@sanepid.gov.pl

strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-ostrow-mazowiecka

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 581AB 581

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania kliniczne medyczne i weterynaryjne (D)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)