Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu

ul. Armii Krajowej 35C; 58-302 Wałbrzych

Dane laboratorium:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu

ul. Armii Krajowej 35C; 58-302 Wałbrzych

Kontakt:

telefon: 74 847-75-68

74 847-75-69

tel. komórkowy:

fax:

email: psse.walbrzych@sanepid.gov.pl

strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-walbrzych

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 582AB 582

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Pomieszczenia (warunki środowiskowe)