Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu

ul. Szosa Bydgoska 1; 87-100 Toruń

Dane laboratorium:

Oddział Laboratoryjny

ul. Kopernika 9; 87-100 Toruń

Kontakt:

telefon: 56 653-93-76

tel. komórkowy:

fax:

email: laboratorium.psse.torun@sanepid.gov.pl

strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-torun

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 583AB 583

Dziedziny badań:

 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania kliniczne medyczne i weterynaryjne (D)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Gleba, grunty, skały
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Obiekty obszaru produkcji żywności