Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu

ul. Szosa Bydgoska 1; 87-100 Toruń

Dane laboratorium:

Oddział Laboratoryjny

ul. Kopernika 9; 87-100 Toruń

Kontakt:

Telefon: 56 653-93-76 wew.: brak

56 653-93-77 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 56 653-93-78

Email: lab@torun.psse.gov.pl

www: torun.psse.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 583AB 583

Dziedziny badań:

 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania kliniczne medyczne i weterynaryjne (D)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność