Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu

ul. gen. L.Okulickiego 9d; 26-601 Radom

Dane laboratorium:

Oddział Laboratoryjny

ul. gen. L.Okulickiego 9d; 26-601 Radom

Kontakt:

telefon: 48 345-15-94

tel. komórkowy:

fax:

email: sekretariat.psse.radom@sanepid.gov.pl

strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-radom

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 591AB 591

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania kliniczne medyczne i weterynaryjne (D)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Powietrze
 • Żywność