Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku

ul. Kilińskiego 16; 87-800 Włocławek

Dane laboratorium:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku

ul. Kilińskiego 16; 87-800 Włocławek

Kontakt:

telefon: 54 413-71-92

tel. komórkowy:

fax:

email: sekretariat.psse.wloclawek@sanepid.gov.pl

strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-wloclawek

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 600AB 600

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Powietrze
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)