Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ełku

ul. Toruńska 6a/1; 19-300 Ełk

Dane laboratorium:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ełku

ul. Toruńska 6a/1; 19-300 Ełk

Kontakt:

telefon: 87 621-77-65

87 621-77-68

tel. komórkowy:

fax: 87 621-77-64

email: psse.elk@sanepid.gov.pl

strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-elk/laboratoria

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 614AB 614

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Obiekty obszaru produkcji żywności