Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olsztynie

ul. Żołnierska 16; 10-561 Olsztyn

Dane laboratorium:

Laboratorium w Elblągu

ul. Gen. J. Bema 40; 82-300 Elbląg

Kontakt:

telefon: 55 236-74-18

tel. komórkowy:

fax: 55 233-47-72

email: labelblag@gmail.com

strona internetowa: www.wsse.olsztyn.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 618AB 618

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Produkty rolne
 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Obiekty obszaru produkcji żywności