Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 156; 18-400 Łomża

Dane laboratorium:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 156; 18-400 Łomża

Kontakt:

telefon:

tel. komórkowy: 696-496-444

fax:

email: laboratorium@psselomza.pl

strona internetowa: www.psse-lomza.pbip.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 635AB 635

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)