Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju

ul. Stefana Batorego 2; 28-100 Busko-Zdrój

Dane laboratorium:

Oddział Laboratoryjny

ul. Stefana Batorego 2; 28-100 Busko-Zdrój

Kontakt:

telefon: 41 378-35-73

tel. komórkowy:

fax: 41 378-27-88

email: sekretariat.psse.busko@sanepid.gov.pl

strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-busko-zdroj

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 642AB 642

Dziedziny badań:

 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania kliniczne medyczne i weterynaryjne (D)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Produkty rolne
 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Powietrze
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Kosmetyki
 • Obiekty obszaru produkcji żywności