Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Instytut Morski

ul. Morska 81-87; 81-225 Gdynia

Dane laboratorium:

Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska

ul. Trzy Lipy 3; 80-172 Gdańsk

Kontakt::

Telefon: 58 585-85-98 wew.:

58 301-69-56 wew.:

Komórka:

Fax: 58 585-85-99

Email: grazyna.dembska@im.umg.edu.pl

www: im.umg.edu.pl/zaklad-ochrony-srodowiska

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 646AB 646

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady