Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

ECOLABAD Laboratorium Fizyko-Chemiczne Badania i Analizy Środowiska Sp. z o.o.

ul. Wieniawskiego 40; 93-564 Łódź

Dane laboratorium:

ECOLABAD Laboratorium Fizyko-Chemiczne Badania i Analizy Środowiska Sp. z o.o.

ul. Wieniawskiego 40; 93-564 Łódź

Kontakt::

Telefon: 42 678-11-05 wew.:

Komórka:

Fax: 42 678-11-05

Email: biuro@ecolabad.pl

www: www.ecolabad.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 647AB 647

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)