Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie

ul. St. Staszica 16; 62-500 Konin

Dane laboratorium:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie

ul. St. Staszica 16; 62-500 Konin

Kontakt::

Telefon: 63 243-90-52 wew.:

Komórka:

Fax: 63 246-49-50

Email: sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl

www: www.gov.pl/web/psse-konin

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 648AB 648

Dziedziny badań:

 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi