Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

AQUANET Laboratorium Spółka z o.o.

ul. Dolna Wilda 126; 61-492 Poznań

Dane laboratorium:

AQUANET Laboratorium Spółka z o.o.

ul. Dolna Wilda 126; 61-492 Poznań

Kontakt:

telefon: 61 835-91-32

tel. komórkowy:

fax: 61 835-93-52

email: labo@aquanet-laboratorium.pl

strona internetowa: www.aquanet-laboratorium.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 700AB 700

Dziedziny badań:

 • Badania biologicznie i biochemiczne (B)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Szkło i ceramika
 • Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
 • Żywność
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Nawozy
 • Środki wspomagające uprawę roślin
 • Farby i lakiery
 • Obiekty obszaru produkcji żywności