Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

PGNiG Termika S.A.

ul. Modlińska 15; 03-216 Warszawa

Dane laboratorium:

Wydział Laboratorium Chemicznego

ul. Chełmżyńska 180; 04-464 Warszawa

Kontakt:

telefon: 22 587-15-60

tel. komórkowy:

fax: 22 587-15-60

email: jolanta.wiktorko@termika.pgnig.pl

strona internetowa:

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 713AB 713

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Paliwa
 • Woda
 • Ścieki
 • Osady, odpady
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)