Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

ul. Uniwersytecka 12; 20-029 Lublin

Dane laboratorium:

Dział Laboratoryjny

ul. Uniwersytecka 12; 20-029 Lublin

Kontakt:

telefon: 81 478-71-29

81 478-71-35

tel. komórkowy:

fax:

email: lab.psse.lublin@sanepid.gov.pl

strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-lublin

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 714AB 714

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania mikrobiologiczne (K)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
 • Powietrze
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)