Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pl. Powstańców Warszawy 1; 00-950 Warszawa

Dane laboratorium:

Laboratorium w Lublinie

ul. Ceramiczna 8a; 20-150 Lublin

Kontakt:

Telefon: 81 747-20-21 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 81 747-06-34

Email: llu@uokik.gov.pl

www: www.uokik.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 731AB 731

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i hałasu - w tym hałasu spowodowanego przez drgania (A)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania ogniowe (H)
 • Badania mechaniczne, badania metalograficzne (J)
 • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

 • Wyroby inne
 • Zabawki