Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

ELPOLAB Sp. z o.o.

Zawada 26; 28-230 Połaniec

Dane laboratorium:

ELPOLAB Sp. z o.o.

Zawada 26; 28-230 Połaniec

Kontakt:

Telefon: 15 865-61-40 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 15 865-61-14

Email: elpolab@elpolab.pl

www: www.elpolab.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 743AB 743

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby budowlane, materiały budowlane, obiekty budowlane
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Paliwa i materiały smarne
 • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność