Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

ELPOLAB Sp. z o.o.

Zawada 26; 28-230 Połaniec

Dane laboratorium:

ELPOLAB Sp. z o.o.

Zawada 26; 28-230 Połaniec

Kontakt:

telefon: 15 865-61-14

tel. komórkowy:

fax:

email: sekretariat@elpolab.pl

strona internetowa: www.elpolab.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 743AB 743

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne (C)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Paliwa
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Osady, odpady