Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Paweł Lisowski Eksperckie Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy

ul. Sandomierska 40; 27-400 Ostrowiec Św.

Dane laboratorium:

Paweł Lisowski Eksperckie Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy

ul. Sandomierska 40; 27-400 Ostrowiec Św.

Kontakt:

telefon: 41 248-00-07

tel. komórkowy: 608-208-286

fax: 41 265-44-50

email: biuro@ebzbp.com

strona internetowa: www.ebzbp.com

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 752AB 752

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Środki ochrony osobistej
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Pomieszczenia (warunki środowiskowe)
 • Gazy
 • Komory laminarne
 • Filtry powietrza