Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Paweł Lisowski Eksperckie Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy

ul. Sandomierska 40; 27-400 Ostrowiec Św.

Dane laboratorium:

Paweł Lisowski Eksperckie Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy

ul. Sandomierska 40; 27-400 Ostrowiec Św.

Kontakt:

Telefon: 41 248-00-07 wew.: brak

Komórka: 608-208-286

Fax: 41 265-44-50

Email: biuro@ebzbp.com

www: www.ebzbp.com

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 752AB 752

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i hałasu - w tym hałasu spowodowanego przez drgania (A)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby budowlane, materiały budowlane, obiekty budowlane
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Środki ochrony osobistej