Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Veolia Energia Łódź S.A.

ul. Jadzi Andrzejewskiej 5; 92-550 Łódź

Dane laboratorium:

Dział Ochrony Środowiska i Laboratorium

ul. Jadzi Andrzejewskiej 5; 92-550 Łódź

Kontakt:

telefon: 42 675-53-04

tel. komórkowy:

fax:

email: elzbieta.wozniak@veolia.com

strona internetowa: www.energiadlalodzi.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 761AB 761

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania inne (M)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Badania radiochemiczne i promieniowania - w tym nuklearne (O)

Obiekty:

 • Paliwa
 • Maszyny i urządzenia
 • Osady, odpady
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Gazy
 • Automatyczne systemy monitoringu (AMS)