Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pl. Powstańców Warszawy 1; 00-950 Warszawa

Dane laboratorium:

Laboratorium w Bydgoszczy

ul. Kasztanowa 57; 85-605 Bydgoszcz

Kontakt:

Telefon: 52 322-01-79 wew.: brak

Komórka: brak

Fax:

Email: lbg@uokik.gov.pl

www: www.uokik.gov.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 773AB 773

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania właściwości fizycznych (N)

Obiekty:

  • Paliwa