Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Usługi BHP "HEL-PIK" s.c. Grażyna Migalska, Maria Świerczyńska

ul. Szpitalna 36; 28-200 Staszów

Dane laboratorium:

Usługi BHP "HEL-PIK" s.c. Grażyna Migalska, Maria Świerczyńska

Zawada 26; 28-230 Połaniec

Kontakt:

telefon: 15 865-64-17

tel. komórkowy: 604-976-636

fax: 15 865-64-17

email: hel.pik@interia.pl

strona internetowa:

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 780AB 780

Dziedziny badań:

  • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Środki ochrony osobistej
  • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)