Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Elektrownia Opole

ul. Elektrowniana 25; 45-920 Opole

Dane laboratorium:

Wydział Laboratoriów

ul. Elektrowniana 25; 45-920 Opole

Kontakt:

Telefon: 77 423-56-30 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 77 423-56-06

Email: brak

www: www.elopole.pgegiek.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 786AB 786

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Chemikalia, kosmetyki, wyroby chemiczne - w tym nawozy i farby
  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
  • Paliwa i materiały smarne