Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Rybnicka 47; 44-100 Gliwice

Dane laboratorium:

Dział Laboratorium

ul. T. Edisona 16; 44-102 Gliwice

Kontakt:

Telefon: 32 401-14-40 wew.: brak

32 401-14-50 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 32 232-10-16

Email: labwody@pwik.gliwice.pl

www: www.pwik.gliwice.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik:  AB 814AB 814

Dziedziny badań:

  • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
  • Badania mikrobiologiczne (K)
  • Badania właściwości fizycznych (N)
  • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

  • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
  • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność