Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Zakład Wykonywania Pomiarów EMITOR S.C. T.Górecka-D.Zajączkowska

ul. Olimpijska 6; 45-681 Opole

Dane laboratorium:

Zakład Wykonywania Pomiarów EMITOR S.C. T.Górecka-D.Zajączkowska

ul. Olimpijska 6; 45-681 Opole

Kontakt:

Telefon: 77 455-60-37 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 77 455-60-37

Email: emitor@op.pl

www: www.emitor.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 833AB 833

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania inne (M)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Maszyny, zakłady produkcyjne, wyposażenie - w tym instalacje jądrowe