Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Zakład Wykonywania Pomiarów EMITOR Sp. z o.o.

ul. Olimpijska 6; 45-681 Opole

Dane laboratorium:

Zakład Wykonywania Pomiarów EMITOR Sp. z o.o.

ul. Olimpijska 6; 45-681 Opole

Kontakt:

telefon: 77 455-60-37

tel. komórkowy:

fax: 77 455-60-37

email: emitor@op.pl

strona internetowa: www.emitor.com.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 833AB 833

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania inne (M)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Maszyny i urządzenia
 • Woda
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Pomieszczenia (warunki środowiskowe)
 • Gazy
 • Urządzenia ochrony powietrza
 • Automatyczne systemy monitoringu (AMS)