Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

TES Laboratorium Higieny Pracy Janusz Kuczewski

Al. Krakowska 110/114; 00-971 Warszawa

Dane laboratorium:

TES Laboratorium Higieny Pracy Janusz Kuczewski

Al. Krakowska 110/114; 00-971 Warszawa

Kontakt:

Telefon: 22 647-11-41 wew.: brak

22 577-25-32 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 22 868-57-79

Email: laboratorium@tes-lab.pl

www: www.tes-lab.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 849AB 849

Dziedziny badań:

 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
 • Badania sensoryczne (Q)

Obiekty:

 • Wyroby i wyposażenie elektryczne, telekomunikacyjne i elektroniczne
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Maszyny, zakłady produkcyjne, wyposażenie - w tym instalacje jądrowe
 • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność