Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Ekolab Sp. z o.o.

ul. Południowa 5; 62-006 Kobylnica

Dane laboratorium:

Laboratorium

ul. Południowa 5; 62-006 Kobylnica

Kontakt:

Telefon: 61 651-01-01 wew.: brak

Komórka: brak

Fax: 61 651-40-38

Email: ekolab@ekolab.pl

www: www.ekolab.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 869AB 869

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i hałasu - w tym hałasu spowodowanego przez drgania (A)
 • Badania chemiczne, analityka chemiczna (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby budowlane, materiały budowlane, obiekty budowlane
 • Próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki
 • Paliwa i materiały smarne
 • Maszyny, zakłady produkcyjne, wyposażenie - w tym instalacje jądrowe
 • Wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność