Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Laboratoria badawcze

Dane organizacji:

Ekolab Sp. z o.o.

ul. Południowa 5; 62-006 Kobylnica

Dane laboratorium:

Laboratorium

ul. Południowa 5; 62-006 Kobylnica

Kontakt:

telefon: 61 651-01-01

tel. komórkowy:

fax: 61 651-40-38

email: ekolab@ekolab.pl

strona internetowa: www.ekolab.pl

Zakres akredytacji:

Kliknij aby pobrać plik: AB 869AB 869

Dziedziny badań:

 • Badania akustyczne i drgań (A)
 • Badania chemiczne (C)
 • Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) (G)
 • Badania właściwości fizycznych (N)
 • Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)

Obiekty:

 • Wyroby, materiały, obiekty budowlane
 • Paliwa
 • Maszyny i urządzenia
 • Woda
 • Woda do spożycia przez ludzi
 • Ścieki
 • Gleba, grunty, skały
 • Osady, odpady
 • Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
 • Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
 • Gazy